Konkurs dla szkół „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda Wielkopolski  ogłosił  ogólnopolski konkurs multimedialny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla losów Polski, kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, a przede wszystkim uczczenie pamięci  Jego bohaterów.
Konkurs został także objęty patronatem honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Poznań.
Prace można nadsyłać w terminie od 27 grudnia 2021 r. do 16 lutego 2022 r. na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem: „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie”.

Regulamin i szczegóły konkursu (pobierz)